PKO BP Bankowy OFE na podium najbardziej zyskownych otwartych funduszy emerytalnych ostatnich 3 lat

12.10.2017 12:42  Fundusze Inwestycyjne
PKO BP Bankowy OFE na podium najbardziej zyskownych otwartych funduszy emerytalnych ostatnich 3 lat Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) wypracował 3-letnią stopę zwrotu na poziomie 21,66%, dzięki czemu zajął trzecie miejsce wśród najbardziej zyskownych OFE w Polsce.

KNF opublikowała kolejne zestawienie OFE działających na polskim rynku, porządkując je według uzyskanej przez fundusze trzyletniej stopy zwrotu. W rankingu, obejmującym wyniki inwestycyjne wypracowane w okresie 30 września 2014 r. – 29 września 2017 r., PKO OFE zajął bardzo dobre trzecie miejsce. W analizowanym okresie wypracował dla swoich członków stopę zwrotu na poziomie 21,66% w porównaniu do średniej ważonej stopy zwrotu dla całej branży wynoszącej 19,128%.

- Nasza strategia inwestycyjna kolejny raz pozwoliła nam wypracować w średnim terminie atrakcyjną stopę zwrotu dla naszych członków. Nasz wynik jest nie tylko lepszy od średniej rynkowej, ale również istotnie przebija stopę zwrotu indeksu WIG, który w czasie tych 3 lat zyskał na wartości 17,12%. Zamierzamy dalej podążać tą drogą i wypracowywać wyniki inwestycyjne przekraczające rynkowe benchmarki.  – skomentował Wojciech Rostworowski, Prezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A..

PKO OFE, wraz z MetLife OFE i PZU OFE były jedynymi funduszami emerytalnymi, które za ostatnie 3 lata przekroczyły stopę zwrotu na poziomie 20%.


PKO BP BANKOWY PTE SA


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie