Samorządy czekają na zastrzyk unijnej gotówki. Obligacje przychodowe wsparciem dla lokalnych inwestycji

20.09.2017 10:33  Fundusze Inwestycyjne
Samorządy czekają na zastrzyk unijnej gotówki. Obligacje przychodowe wsparciem dla lokalnych inwestycji
Samorządy opierają swoją politykę inwestycyjną na funduszach europejskich. Czekając na pieniądze z nowego budżetu UE odkładają w czasie realizację potrzebnych mieszkańcom przedsięwzięć. Zdaniem ekspertów Banku DNB, władze samorządowe mogą utrzymać tempo inwestycji korzystając z obligacji przychodowych.

Pozwalają one sfinansować projekty związane z gospodarką wodną, rozbudową transportu publicznego czy budownictwem komunalnym. Jako że obligacji takich nie wlicza się do wskaźnika zadłużenia samorządów, mogą one wspierać realizację regionalnych i lokalnych przedsięwzięć. To istotne, tym bardziej, że planowane zmiany ustawowe utrudnią samorządom zadłużanie się i finansowanie inwestycji. 
 
Od 2004 r. do dziś fundusze europejskie współfinansowały realizację ponad 200 tys. projektów, w tym również samorządowych. W budżecie na lata 2014 – 2020 do regionów popłynie niemal 31 mld euro na kolejne inwestycje. Pieniądze z UE są istotnym wsparciem dla samorządowych budżetów, ale tempo ich napływu jest zmienne.
 
– Inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich charakteryzują się wyraźną cyklicznością. Samorządy, czekając na kolejną pulę unijnych dotacji, znaczenie ograniczają realizację nowych przedsięwzięć – mówi Małgorzata Zielińska, Dyrektor Biura Sektora Publicznego w DNB Bank Polska SA. Według sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych1, w 2016 wydatki inwestycyjne samorządów współfinansowane z funduszy UE były r. o 80 proc. niższe niż w 2015 r.  – dodaje.
 
Samorządy mogą uniezależnić się od rytmu unijnych dotacji korzystając z obligacji przychodowych. Pieniądze uzyskane z ich emisji mogą sfinansować różnorodne inwestycje, zaś spłacane są ze wskazanego  źródła dochodów.
 
– Gmina Wałbrzych wykorzystała pieniądze z emisji obligacji przychodowych do sfinansowania budowy i modernizacji budynków komunalnych, a także inwestycji drogowych. Spłata będzie następować z czynszu, z opłat i zaliczek za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży – wyjaśnia Małgorzata Zielińska. Prawo dopuszcza także, aby finansować nimi projekty, które nie przynoszą przychodów, np. budowa szkoły, dróg czy ratusza, a źródłem przychodów na zabezpieczenie obligatariuszy mogą być np. przychody ze sprzedaży majątku samorządów, przychody z parkingów czy czynsz z mieszkań komunalnych – dodaje. 
 
Władze samorządowe mogą ograniczyć odpowiedzialność finansową wynikającą z emisji obligacji do wskazanego źródła przychodów lub do wartości majątku danego przedsięwzięcia. Termin emisji można dostosować do harmonogramu realizacji konkretnej inwestycji, a także łączyć obligacje przychodowe z innymi źródłami finansowania, np. z funduszami europejskimi. 
 
– To długoterminowe obligacje, zwykle 10-15-letnie, ale ich emisja przebiega sprawnie – finalizowaliśmy przygotowanie takich emisji w ciągu 30 dni. Traktujemy emisje tych obligacji trochę jak finansowanie typu project finance, gdzie określamy potencjał danego aktywa do generowania dochodów w danym okresie. Poza tym to stosunkowo tania forma pozyskiwania kapitału. Sama emisja nie wymaga dużych kosztów doradztwa czy due-diligence, więc emitentom opłaca się emitować obligacje finansujące inwestycje już od 10 mln zł. Górna wartość emisji może sięgać kilkuset mln zł, pułap ten ogranicza wartość przychodów i majątku danego aktywa. Obligacje zazwyczaj spłacane są raz na pół roku – podkreśla Małgorzata Zielińska. 
 
Obligacje przychodowe mogą emitować związki gmin, powiatów oraz spółki komunalne. Mogą z nich również korzystać kontrolowane przez samorząd spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli realizują zadania związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnych lub z zakresu użyteczności publicznej. Obligacje takie pozwalają refinansować zadłużenie samorządów i zmieniać formy jego zabezpieczenia, bowiem nie wymagają poręczeń. Umożliwia to elastyczne zarządzanie spłatą zobowiązań i pomaga minimalizować obciążenia lokalnych budżetów.
 
– W marcu 2014 r. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji przeznaczył 107 mln zł z emisji obligacji przychodowych m.in. na refinansowanie zadłużenia zaciągniętego na realizację projektów wodno-kanalizacyjnych. Niektórym gminom pozwoliło to uniknąć przekroczenia wskaźnika zadłużenia, a jednocześnie pomogło zrównoważyć obciążenia budżetowe – podkreśla Małgorzata Zielińska.
 
Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych zmierzają do zaostrzenia kryteriów wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów. Nie będą w nim ujęte m.in. wpływy ze sprzedaży majątku oraz tzw. wolne środki. Może to zmniejszyć zdolność samorządów do zadłużania się i realizacji inwestycji z wykorzystaniem wkładu własnego. Będzie to szczególnie istotne w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich. Dlatego właśnie obligacje przychodowe mogą pomóc samorządom w prowadzeniu długofalowej polityki inwestycyjnej. Nie wpływają one na indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów, racjonalizują zarządzanie lokalnymi budżetami i pozwalają realizować różnorodne projekty – od gospodarki wodno-ściekowej, transport publiczny, po budownictwo komunalne.
 
– W USA obligacje przychodowe są powszechnie wykorzystywane do finansowania lokalnych inwestycji. Emituje je np. lotnisko w St. Luis2, czy stan Nowy Jork3, który finansuje z nich placówki edukacyjne i infrastrukturę drogową. Polskie samorządy zaczynają dostrzegać te możliwości, o czym świadczą projekty związane z rozbudową taboru tramwajowego w Gdańsku i Bydgoszczy. To już ostatni tak hojny dla Polski budżet UE, dlatego warto już teraz rozważyć inne źródła finansowania samorządowych inwestycji – podsumowuje Małgorzata Zielińska.
 
DNB Bank Polska 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie