TFI prawdopodobnie odnotują rekordowy wynik finansowy w 2018 r.

22.11.2018 11:44  Fundusze Inwestycyjne
TFI prawdopodobnie odnotują rekordowy wynik finansowy w 2018 r. Sektor towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) prawdopodobnie odnotuje w 2018 r. najwyższy w historii funkcjonowania sektora wynik finansowy, przewiduje Narodowy Bank Polski (NBP).

"W sektorze [funduszy inwestycyjnych] jest spodziewany dalszy dynamiczny wzrost aktywów m.in. w związku z rozpoczęciem funkcjonowania PPK. W 2018 r. TFI prawdopodobnie odnotują najwyższy w historii funkcjonowania sektora wynik finansowy" - czytamy w prezentacji "Rozwój systemu finansowego w Polsce".

W związku ze wzrostem aktywów funduszy inwestycyjnych, w 2017 r. istotnie poprawiła się sytuacja finansowa TFI, stwierdził NBP w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r."

"Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wzrosło o około 21%, natomiast wyniki finansowe - o około 37%. W historii funkcjonowania sektora w Polsce obie te pozycje osiągnęły wyższy poziom jedynie w 2007 r. Wzrosła również relacja przychodów TFI z tytułu zarządzania funduszami do wartości ich aktywów (do 1,16%). Przychody z tytuł zarządzania portfelami, w skład których wchodził jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zmniejszyły się, zarówno nominalnie jak i w odniesieniu do wartości tych portfeli - odpowiednio do 54,3 mld zł i 0,09%. W 2017 r. zysk odnotowało 48 towarzystw, a stratę - 14" - czytamy w raporcie.

W październiku 2018 r. miały miejsce pierwsze zdecydowane obniżki opłat za zarządzanie pobieranych przez niektóre TFI i rozwój funduszy pasywnych, podkreślono także.

NBP zwraca uwagę na koszty ponoszone przez uczestników funduszy inwestycyjnych - mediana tych kosztów w Polsce jest około dwukrotnie wyższa niż w innych krajach UE.

"Rozpoczęto prace legislacyjne zmierzające do ustanowienia maksymalnych stawek stałego wynagrodzenia TFI za zarządzanie FIO i SFIO. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów stawki opłat byłyby obniżane sukcesywnie do 2% wartości aktywów netto funduszu od 2022 r." - czytamy dalej w prezentacji.

Od 2014 r. znacząco zwiększył się udział aktywów funduszy inwestycyjnych w strukturze krajowego systemu finansowego, przypomniał bank centralny.

Aktywa funduszy inwestycyjnych miały wartość 313,3 mld zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 302,8 mld zł na koniec 2017 r., podano także w prezentacji.

ISBnews

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie