IPOPEMA Dłużny SFIO wśród najlepszych na rynku

01.10.2018 09:26  Fundusze rynku pieniężnego
IPOPEMA Dłużny SFIO wśród najlepszych na rynku IPOPEMA Dłużny został uznany przez ekspertów za jeden z najlepszych funduszy papierów dłużnych na rynku. Od początku roku pozyskał już ponad 100 mln zł nowych środków. Obecnie zarządza aktywami na poziomie przekraczającym 200 mln zł i osiągnął najlepsze wyniki wśród funduszy dłużnych na rynku w okresie 6 i 12 miesięcy, z wynikiem 3,5 proc. (stopa zwrotu za 12M).

Celem działającego od 2015 roku IPOPEMA Dłużny jest jak najlepsze odwzorowanie zachowań rynku długoterminowych obligacji skarbowych poprzez inwestycje w bezpieczne dłużne papiery wartościowe. Polskie obligacje skarbowe stanowią od 70% do 100% aktywów funduszu, a zagraniczne obligacje maksymalnie do 25%. Fundusz cechuje się również wysoką płynnością składników portfela, co pozwala na dynamiczne dopasowanie się do warunków rynkowych i poszukiwanie okazji rynkowych.

Fundusz jest rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków i alternatywy dla depozytów bankowych. Fundusz uzyskał w marcu br. najwyższy pięciogwiazdkowy Rating Analiz Online, a w ostatnim sierpniowym Rankingu analizującym relację zysku do ryzyka – najwyższe oceny 5a w obu horyzontach czasowych (12 i 36 miesięcy). Wyniki funduszu ostatnich 3 lat pozwoliły na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, osiągając zdecydowanie wyższą od przeciętnej stopę zwrotu (+11,07 pkt proc.).


W opinii ekspertów Analizy Online stopy zwrotu IPOPEMA Dłużny od początku działalności należą do najwyższych w grupie porównawczej. W ciągu trzyletniej historii funduszu był tylko jeden 3-mies. okres, w którym subfundusz nie znalazł się w ścisłej czołówce w swojej grupie porównawczej (był to kwiecień 2016 roku). W spektrum inwestycyjnym funduszu, obok polskich skarbówek, znajdują się również w niewielkim procencie papiery z państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak np. Węgier, Chorwacji czy Rumunii.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 2007 r. i dziś jest jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Koncentruje się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej. Oferta Towarzystwa obejmuje fundusze inwestujące zarówno na polskim, jak i globalnych rynkach kapitałowych. IPOPEMA TFI S.A. oferuje również usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, polegające na aktywnym inwestowaniu środków inwestora. Zarządzanie aktywami oparte jest na indywidualnie dopasowanej strategii inwestycyjnej.
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda