3 najważniejsze cele wydatkowe funduszy unijnych w latach 2014-2020

28.03.2013 19:26  Fundusze unijne
3 najważniejsze cele wydatkowe funduszy unijnych w latach 2014-2020 Mamy się czym pochwalić! Blisko 500 mld euro trafi z budżetu Unii Europejskiej do Polski w latach 2014-2020. Taka ilość unijnych grantów to na pewno wielka radość, ale nie tylko. To również wielkie „zadanie domowe”, które Polska będzie musiała odrobić w kolejnych latach. Chodzi tu o dobre zagospodarowanie tych funduszy.

Solidnie zaplanowane i równomiernie podzielone – tylko w taki sposób mogą przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki, a to nie jest takie proste. Premier wraz z przedstawicielami odpowiednich resortów zapowiedział od kwietnia chęć odwiedzenia każdego województwa i zapoznania się z oczekiwaniami, potrzebami, planami i inwestycjami konkretnych regionów. Poniżej zaprezentowane zostały priorytetowe cele wydatkowe.

1. Program pobudzający innowacyjność

Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, to pierwsze z 11 głównych propozycji podziału unijnych środków. Minister rozwoju regionalnego – Elżbieta Bieńkowska - stwierdziła, iż „zastrzyk finansowy”, jaki skieruje UE w stronę Polski nie powinien być skupiony jedynie na dofinansowaniu rozwoju firm, ale przede wszystkim na pobudzaniu i zwiększaniu ich innowacyjności. Poprzez wdrażanie nowych technologii i świadczenie nowoczesnych usług przedsiębiorstwo może nie tylko obniżyć swoje koszty, ale i przyspieszyć oraz unowocześnić proces produkcji. Takie przedsiębiorstwo zyskuje przede wszystkim przewagę konkurencyjną i  buduje swoją strategiczną pozycję na rynku.  Innowacyjność można również rozumieć jako motywację do permanentnych poszukiwań oraz przykładanie dużej wagi do prac badawczo – rozwojowych. Niestety te ostatnie są bardzo kosztowne i wiele małych oraz średnich przedsiębiorstw nie może przebić bariery finansowej, jaką stanowią wysokie koszty. Wdrażanie innowacji w polskiej gospodarce zdecydowanie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, a to poprawi nasz Produkt Krajowy Brutto. Zdaniem Minister Rozwoju Regionalnego „w 2020 r. będziemy innym krajem, jeśli chodzi o polskie wynalazki, polskie patentowanie i współpracę polskiej nauki z biznesem”. Oby ta teza się sprawdziła.

2. Program cyfrowy

Program „Polska cyfrowa 2014-2020” to kolejny z priorytetowych celów wydatkowych funduszy unijnych na lata 2014-2020. Ministerstwo stawia tu przede wszystkim na kolejne kroki w rozwoju e-administracji, wszelkich e-usług, rozwoju sieci i zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego. Z pewnością Polska zmieniła się pod względem innowacji technologicznych i cyfrowych. Dostęp do własnego rachunku bankowego w Internecie, możliwość dokonywania e-przelewów i sprawdzania swojego konta nie wychodząc z domu - wszystko to stało się już standardem w większości banków w Polsce. Obywatele mają także w obecnych czasach możliwość rejestracji firmy w Internecie czy śledzenia online niektórych spraw sądowych. Ważnym punktem w tym programie jest planowane zwiększenie dostępu do informacji publicznej dla obywateli, przedsiębiorstw, jednostek naukowych, czy administracji publicznej. Istotne jest także zwiększenie kompetencji cyfrowych głównie w dwóch grupach: nauczycieli i osób starszych. Pierwsza z nich powinna wykorzystywać zasoby Internetu do przygotowywania oraz prowadzenia lekcji czy różnego rodzaju szkoleń. W przypadku drugiej grupy trzeba postawić na zapewnienie dostępu do Internetu oraz zachęcenie do korzystania z jego możliwości. W obecnym i tak już technologicznie rozwiniętym świecie koniecznością staje się budowanie informacyjnego społeczeństwa.

3. Program infrastrukturalny

Infrastruktura do tej pory była dofinansowana z unijnych funduszy dość znacząco. Skupiono się na budowaniu laboratoriów i bibliotek na uczelniach wyższych. W przyszłych planach wydatkowych program ten obejmie przede wszystkim inwestycje w  gospodarkę odpadową oraz w dalszym ciągu transport – kolejowy i  miejski. Jednak czy są to wiarygodne obietnice? Słysząc o coraz większych konfliktach w związku z budową polskich autostrad, które z resztą miały być w pełni gotowe na EURO 2012, może wydawać się to co najmniej wątpliwe. Jednak nie możemy być aż tacy przesądni, bo porównując Polskę 6 lat temu z tą dzisiejszą, naprawdę można dostrzeć postęp, jaki poczyniono w tym kierunku.  Jak mówi  minister transportu, Sławomir Nowak, do końca 2015 r. planowane jest oddanie 747 km autostrad oraz 335 km dróg krajowych. Z całej puli funduszy, jakie Polska otrzyma w latach 2014-2020, blisko 73 mld euro będzie przeznaczone na politykę spójności. Jak zapewnia wiceminister rozwoju regionalnego, największa ilość unijnych grantów w celu rozwoju infrastruktury ma trafić do województwa śląskiego – 2,8 mld euro oraz małopolskiego – 2,39 mld euro. Na razie jednak są to tylko wstępne szacunki. Należy pamiętać, że nowoczesna infrastruktura transportowa jest istotna w perspektywie długoterminowego wzrostu gospodarczego. Zwiększa i poprawia ona efektywność prowadzenia działalności gospodarczej. Plany operacyjne są wielkie, trzeba tylko je dokładnie przygotować i na tej podstawie wdrażać. Nam – konsumentom  - pozostaje z kolei patrzeć i ewaluować progres. 

Tomasz Hałaj
Źródło: TREND

az


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes