Dzięki dofinansowaniu z UE zewnętrzni eksperci bezpłatnie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa

17.06.2013 18:53  Fundusze unijne
Dzięki dofinansowaniu z UE zewnętrzni eksperci bezpłatnie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa Firmy z sektora MSP mogą liczyć na eksperckie wsparcie przy modelowaniu procesów biznesowych. Mogą one dotyczyć zarówno informatyki, obsługi księgowej, kadrowej i administracyjnej, jak również logistyki i transportu. Analizy i rekomendacje w całości dofinansowane są z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program prowadzony będzie do połowy 2014 roku.

Konkurencyjność każdej firmy opiera się na możliwości błyskawicznego dostosowania oferty do potrzeb klienta, a tym samym otwartości na ciągłe zmiany w działaniu spółki. Optymalizacja doboru dostawców, rozwiązań technologicznych i wykorzystywanych produktów, przy ciągłej rywalizacji o nowych klientów, często przekracza możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Aby wyrównywać szanse rynkowe, powstał projekt 5.2 BPO w całości dofinansowywany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Dzięki analizie zewnętrznych ekspertów, firmy mogą uzyskać dostęp do wiedzy pozwalającej na generowanie zysku lub obniżanie kosztów w perspektywie długoterminowej. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań zarekomendowanych przez konsultantów Sekwencja Sp. z o.o.

Innowacyjność w rozumieniu tego projektu to każde nowe rozwiązanie, jakie zostanie wprowadzone do firmy. Dla jednych może to oznaczać nowy model zarzadzania z wydzieleniem funkcji lub procesów, które zostaną przekazane zewnętrznemu partnerowi. Dla innych będzie to wprowadzenie zewnętrznego dysku (rozwiązań w chmurze), tak by pracownicy mieli dostęp do dokumentów w różnych miejscach. Rynek usług outsourcingowych rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, dlatego możliwe jest wydzielanie coraz większej liczby procesów poza firmę – podkreśla Julia Bosakirska z firmy Sekwencja Sp. z o.o., kierownik projektu POIG 5.2 BPO.
Kluczowe jest jednak podjęcie odpowiednich decyzji, które polepszą, a nie pogorszą sytuację przedsiębiorstwa. W podejmowaniu ważnych decyzji pomaga właśnie udział w projekcie Sekwencji.

Dogłębna analiza własnych działań

Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa prowadzi do dokładnego przedstawienia tego, co dzieje się w firmie na każdym poziomie, w wybranych przez przedsiębiorcę obszarach.

Dzięki mapowaniu właściciele firm mogą w sposób graficzny zobaczyć, jak przebiegają określone procesy w ich przedsiębiorstwach. Co więcej, modelowanie tych procesów prowadzi do wskazania metod ich usprawnienia. Dzięki temu podnoszona jest efektywność firmy i jej konkurencyjność na rynku – zaznacza Julia Bosakirska z Sekwencja Sp. z o.o.

Wspomniane analizy oraz modelowanie procesów biznesowych mogą być przeprowadzone w obszarach:
Informatyki
Obsługi kadrowej i administracyjnej
Obsługi księgowej
Analiz oraz kontrolingu
Produkcji
Logistyki i transportu
Remontów i utrzymania

Co istotne, niezależna analiza daje możliwość zapoznania się z własnymi procesami, a w rezultacie znalezienie rozwiązań służących optymalizacji. Nie ma więc potrzeby dostosowania działania spółki do usług oferowanych przez firmy outsourcingowe.

0% kosztów, 100% zwrotu z inwestycji. Ale trzeba się spieszyć.

Firmy chcące skorzystać z analizy i modelowania procesów biznesowych mogą to zrobić bezpłatnie. Wszystko dzięki finansowaniu uzyskanemu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zainteresowane podmioty musza się jednak spieszyć – program dzięki unijnemu dofinansowaniu będzie trwał jedynie do połowy 2014 roku. Zgodnie z założeniami projektu, spółki, które decydują się wdrożenie rekomendacji (co oczywiście nie jest obowiązkowe), uzyskują obniżenie kosztów w długim okresie oraz wzrost efektywności.

Wiele firm na początku udziału w projekcie nie było do niego przekonanych. Zmieniały jednak zdanie po otrzymaniu reportów z usługi. Wtedy osoby zarządzające mogły w sposób przejrzysty zobaczyć, jak w rzeczywistości przebiegają procesy w ich przedsiębiorstwach – podkreśla Julia Bosakirska z Sekwencja Sp. z o.o.

Przystąpienie do projektu nie wiąże się z ryzykiem nieefektywności kosztowej. Spółki nie ponoszą bowiem kosztów związanych z przeprowadzeniem analiz i modelowania procesów biznesowych.

Sekwencja Sp. z o.o.

az  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes