Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Fuzje

Czy wartość rynku fuzji i przejęć w Polsce będzie rosła?

14.10.2019 23:41  Fuzje
Czy wartość rynku fuzji i przejęć w Polsce będzie rosła?

Głównym punktem rozwoju rynku M&A (skrót od ang. Mergers and Acquisitions) będzie wzmożone zainteresowanie funduszami private equity. Eksperci przewidują, że duża grupa firm stanie się przedmiotem sprzedaży lub sukcesji. Część z nich będzie eksplorować europejskie rynki w poszukiwaniu celów nowych przejęć. Raport „Nowe otwarcie: Wyzwania polskiego sektora przedsiębiorstw motorem rozwojowym rynku M&A” wskazuje, że wartość tej gałęzi rynku w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęła 22 mld euro i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to dopiero początek długiej i bardzo ciekawej drogi.  

Miejsce Polski wśród liderów

Z entuzjazmem w przyszłość patrzy prezes Banku Pekao S.A., Michał Krupiński. Podkreśla on, że rynek fuzji i przejęć w całym regionie przeżywa obecnie wielkie przeobrażenie.

- Wkraczamy w nową erę – mówi Krupiński. - Na naszych oczach dokonuje się rewolucja przemysłowa 4.0 i to ona decydować będzie o kształcie rynku w kolejnych latach.

Strefa Biznesu: Michał Krupiński zmienia żubra w rekina biznesu - raport

Jego zdaniem do pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego wynikającego z cyfryzacji brakuje ściślejszej współpracy między firmami z naszej części Europy. Zarówno Polska, jak i sąsiednie państwa, nie narzekają natomiast na brak kapitału intelektualnego najwyższej jakości, który jest fundamentem gospodarczego sukcesu. 

- Tymczasem tutejsze firmy nadal nie potrafią w pełni wykorzystywać efektów skali, która obecnie ogranicza się do niewielkich lokalnych rynków, a jest konieczna, by nie pozostać w tyle – ocenia Krupiński. 

Najbliższe lata mają być przełomem dla rynku M&A w Polsce. Zmiany, których można się spodziewać to m.in. szybsza niż dotąd konsolidacja wielu branż, w ramach której wzrośnie liczba fuzji i przejęć transregionalnych, znaczący wzrost aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych (również na zachodzie Europy) oraz wielki rozkwit rodzimych start-upów wsparty aktywnością M&A.

Być może już za kilka lat doczekamy się pierwszego polskiego „jednorożca” - podsumowuje Krupiński podkreślając raz jeszcze wielką rolę rewolucji przemysłowej 4.0 w rozwoju polskich. Również on pozytywnie ocenia kapitał intelektualny naszych przedsiębiorstw, dodając, że nie bez znaczenia są tutaj również procesy konsolidacji wielu branż.

W ciągu kilku ostatnich lat w Polsce zawarto ponad 400 transakcji M&A, których łączna wartość osiągnęła 22 mld euro. Połowa z 30 największych deali dotyczyła polskich przedsiębiorstw. Efektem był wzrost łącznej wartości polskiego rynku o ponad 20 proc. (w zestawieniu z okresem 2013–2015). Obecnie w Polsce zawiera się co trzecią transakcję M&A w regionie. 

Z raportu przygotowanego przez Pekao dowiadujemy się, że średnia wartość pojedynczej transakcji M&A w latach 2016-2018 wynosiła 121 mln euro. W porównaniu z latami 2013-2015 oznacza to aż 31 proc. wzrost!

W każdej pięknej opowieści przychodzi moment, kiedy trzeba dołożyć łyżeczkę dziegciu. Nie inaczej jest w tym przypadku. Pomimo entuzjazmu, z jakim eksperci patrzą w przyszłość, niepokoi ich dysproporcja między liczbą transakcji, zachodzących na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej a tym, co dzieje się w Polsce. Podkreślają, że nad Wisłą do większości fuzji i przejęć dochodzi pomiędzy firmami z polskimi korzeniami lub rodzimym kapitałem. Z raportu wynika ponadto, że polski rynek ciąży zdecydowanie w stronę stosunkowo niewielkich transakcji (w większości nieprzekraczających 25 mln euro). Choć i tutaj jest nadzieja! Zgodnie z przewidywaniami specjalistów z Pekao, sytuacja wkrótce się zrównoważy, czyniąc polskie firmy podmiotem przejęć oraz nabywcami zagranicznych biznesów. Pragmatyzm i coraz większy zakres międzynarodowych transakcji zmotywował Grupę Pekao do zawiązania strategicznego sojuszu z firmą Lazard – jednym z najpoważniejszych graczy segmentu doradztwa transakcyjnego.

BusinessInsider: Michał Krupiński, prezes Pekao - opinia o Repolonizacji Banków >>

Polskie firmy na celowniku

Private equity ma się dziś wyjątkowo dobrze na terenie całej Europy Środkowej i Wschodniej. Zgodnie z raportem, w latach 2016-2018 wiązały się one z ok. 30 proc. transakcji M&A.

Eksperci podkreślają istotność Polski w strategii globalnych i regionalnych funduszy Private Equity. Jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią stanowimy zdecydowanie największy rynek. Co więcej, charakteryzuje nas przedsiębiorcza siła charakterystyczna dla kraju, który ma za sobą okres gwałtownej transformacji. Fundusze, które „rozglądają się” po tej części Europy wykazują coraz większe zainteresowanie polskimi firmami. Nie bez powodu!

Dobre prognozy

Specjaliści z Pekao są przekonani, że rynek M&A przysłuży się rozkwitowi polskiej gospodarki. Jako że rozwój firm oparty na wzroście produktywności przez zwiększanie etatów przechodzi do historii, konieczne będzie poszukiwanie nowych rynków zbytu lub konsolidacja branżowa. Wtedy właśnie w grę wejdą fuzje i przejęcia, które powinny dać pozytywnego „kopa” polskiej gospodarce.

Prognozy na najbliższe lata są następujące:

  • wysoka aktywność w segmencie M&A zostanie utrzymana, a jego rozwój zasilany będzie przez silną dynamikę średnich transakcji. Wzrost liczby i poprawa wycen spółek wystawionych na sprzedaż oraz wzmożenie tendencji konsolidacyjnych zminimalizują z kolei poczucie niepewność geopolitycznej i niepewną koniunkturę.

Słowem, jest dobrze, ale wszystko wskazuje na to, że będzie lepiej. Segmenty, które charakteryzują się szczególnym potencjałem, jeśli chodzi o zawieranie transakcji M&A to sektor finansowy, branże związane z technologiami oraz przemysł żywnościowy.

Czytaj także: Michał Krupiński: inwestorzy pozytywnie oceniają strategię Pekao

Źródło raportu: https://www.pekao.com.pl/o-banku/aktualnosci/3e3416e1-5400-4958-aef4-3b0bd97ba4c9/dlaczego-wartosc-rynku-fuzji-i-przejec-w-polsce-bedzie-rosa-raport-banku-pekao.html


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes