Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Fuzje

Giełdowe Altus TFI S.A. połączy się z Esaliens TFI S.A.

08.06.2018 13:09  Fuzje
Giełdowe Altus TFI S.A. połączy się z Esaliens TFI S.A. Ponad 20 mld zł aktywów netto będzie zarządzać giełdowe ALTUS TFI S.A. po planowanym połączeniu z Esaliens TFI S.A. Piotr Osiecki, główny akcjonariusz i prezes ALTUS TFI S.A. planuje przejść do rady nadzorczej i nadzorować osobiście proces łączenia obu spółek, który powinien zakończyć się jeszcze w 2018 r. 
 
Notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy niezależne ALTUS TFI S.A., realizując średnioterminową strategię rozwoju po raz trzeci w ciągu trzech lat dokonuje akwizycji. Dzięki temu skokowo powiększy aktywa netto pod zarządzaniem. Towarzystwo zawarło 8 czerwca 2018 r. z Esaliens TFI S.A. porozumienie w sprawie prowadzenia prac dotyczących połączenia obu spółek. Wstępne rozmowy w tej sprawie były prowadzone od 28 maja br. - Połączenie ALTUS TFI S.A. z Esaliens TFI S.A. to kolejny nasz krok w kierunku aktywnej konsolidacji rynku, po przejęciu w połowie 2017 r. BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A.) oraz SKOK TFI S.A. w 2016 r.

Dzięki tej transakcji zyskamy efekt skali i ogromne synergie. Efekt skali to przede wszystkim lepsze wykorzystanie zespołu zarządzającego i zarządzanie większym, stabilniejszym portfelem. Z kolei synergie są do osiągnięcia na wielu polach. Od prostych oszczędności z racji np. wynajmowanych powierzchni biurowych, poprzez uzyskanie większej siły przetargowej z różnego rodzaju dostawcami – mówi Piotr Osiecki, prezes i główny akcjonariusz ALTUS TFI S.A.  
 
Na koniec I kwartału 2018 r. ALTUS TFI S.A zarządzając łącznie 14,98 mld zł aktywów (fundusze inwestycyjne i portfele na zlecenie) zajmował siódmą pozycję pod tym względem spośród 42 krajowych TFI działających w Polsce. Dodatkowo uwzględniając należące do grupy kapitałowej Rockbridge TFI S.A., GK ALTUS TFI z 17,10 mld zł aktywów zajmowała piąte miejsce. Z kolei wartość aktywów netto zarządzanych przez Esaliens TFI S.A. wynosiła na koniec marca br. 3,0 mld zł. Można, więc szacować, że po planowanym połączeniu ALTUS TFI S.A. z ponad 20 mld zł aktywów netto w zarządzaniu awansuje na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami.

Po połączeniu ALTUS TFI oraz Esaliens TFI S.A. zamierzają zachować dotychczasowe brandy obu instytucji dla poszczególnych linii produktów inwestycyjnych. - To, co jest szalenie istotne z punktu widzenia klientów zarówno ALTUS TFI S.A., jak i Esaliens TFI S.A., to, że nasze oferty uzupełniają się. My specjalizujemy się w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, natomiast Esaliens TFI S.A. w funduszach otwartych, a także ma w ofercie wiele produktów emerytalnych. Po połączeniu nasi klienci otrzymają dostęp do nowych produktów na korzystnych zasadach – dodaje Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A. 
 
Istotne korzyści z planowanego połączenia dostrzega też Esaliens TFI S.A. - Od momentu naszej transakcji MBO chcieliśmy, by poprzez upublicznienie naszej spółki zwiększyć jej wiarygodność. Połączenie z ALTUS TFI S.A. umożliwia nam osiągnięcie tego celu w bardzo efektywny sposób. Dodatkowo połączony podmiot będzie oferował bardzo szeroki zakres produktów. Dla nas istotne jest również to, że dzięki połączeniu będziemy mogli jeszcze dynamiczniej rozwijać się na rynku produktów emerytalnych, w których się specjalizujemy i które stanowią dla nas istotną część działalności. Patrząc na wyzwania rynkowe  i regulacyjne konsolidacja na rynku TFI jest nieunikniona – w perspektywie kilku lat może się okazać, że pozostaną jedynie albo małe butiki zbudowane wokół jednego rozwiązania albo duże podmioty z pełną ofertą, jak wkrótce ALTUS TFI S.A. – mówi Tomasz Jędrzejczak, prezes Esaliens TFI S.A.  
 
Połączenie towarzystw powinno planowo zakończyć się jeszcze w 2018 r. Odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Esaliens TFI S.A. na ALTUS TFI S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ALTUS TFI S.A. poprzez emisję nowych akcji, które następnie zostaną wydane akcjonariuszom Esaliens TFI S.A. Wstępnie, w oparciu o wycenę zarządczą, na potrzeby dalszych prac nad ustaleniem warunków połączenia, zarządy obydwu spółek ustaliły, że parytet wymiany akcji ALTUS TFI S.A. do Esaliens TFI S.A. wyniesie 5:1, przy czym ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek. Zarządy przyjmują, że akcje nowej emisji ALTUS TFI S.A. wydane akcjonariuszom Esaliens TFI S.A. będą uprawniać do udziału w zysku ALTUS TFI S.A. za 2018 r. 

Etapy połączenia ALTUS TFI i Esaliens TFI

Termin

uzgodnienie planu połączenia

przełom czerwca/lipca 2018 r.

publikacja opinii biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia

lipiec/sierpień 2018 r.

uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację

lipiec/sierpień 2018

podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia obu spółek

wrzesień/październik 2018 r.

wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców (dzień połączenia)

październik/listopad 2018 r.

wydanie akcji ALTUS TFI nowej emisji

październik/listopad 2018 r.

 
Nadzór nad sprawnym połączeniem obu podmiotów będzie sprawował Piotr Osiecki, prezes i główny akcjonariusz ALTUS TFI S.A. Zostanie szefem specjalnego Komitetu Sterującego Integracji ALTUS TFI S.A. i Esaliens TFI S.A. W związku z tym, jak również z upływającą kadencją zarządu, Piotr Osiecki nie będzie kandydował na stanowisko prezesa zarządu ALTUS TFI S.A. Przejdzie do rady nadzorczej, której chce aktywnie przewodniczyć. - Chciałbym być aktywnym przewodniczącym rady nadzorczej ALTUS TFI S.A. Wspierać zarząd spółki w jej rozwoju, nie tylko sprawować funkcję nadzorczą – wyjaśnia Piotr Osiecki. 
 
Na stanowisko Prezesa Zarządu ALTUS TFI S.A. zostanie zarekomendowany Pan Krzysztof Mazurek, obecnie członek zarządu nadzorujący obszar sprzedaży, który jest związany z ALTUS TFI S.A. od ponad 5 lat i posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej i na rynku TFI.  
 
 ALTUS TFI S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes