Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Fuzje

Optimus S.A. połaczył się ze spółką zależną CDP Investment sp. z o.o.

03.01.2011 18:01  Fuzje
Optimus S.A. połaczył się ze spółką zależną CDP Investment sp. z o.o.
Zarząd spółki OPTIMUS S.A. zawiadamił, iż powziął w dniu 3 stycznia 2010 roku informację, że w dniu 28 grudnia 2010 r. sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką CDP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa.

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku CDPI (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą). W związku z tym, że Spółka posiada 100% w kapitale zakładowym CDPI połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez wymiany udziałów CDPI na akcje Spółki, oraz bez obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

Spółka przejmowana prowadziła obsługę księgowo-prawną, finansową, administracyjną oraz kadrową spółek z grupy kapitałowej. Spółka przejmowana była spółką holdingową, będącą właścicielem firm CD Projekt sp. z o.o. (dystrybutor gier i filmów na terenie Polski), CD Projekt RED sp. z o. o. (twórca gry Wiedźmin) Gog.com Ltd (elektroniczna dystrybucja gier na całym świecie), Metropolis Software sp. z o.o. oraz Porting House sp. z o.o.

Połączenie stanowi realizację polityki Spółki zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w grupie kapitałowej. Połączenie ma na celu wzmocnienie potencjału łączących się spółek oraz zwiększenie możliwości konkurowania na rynku, co powinno w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia finansowej stabilności działania, a w dłuższym okresie do wzrostu wartości dla akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana statutu dotycząca sposobu reprezentacji Spółki wynikająca z uchwały numer 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 3 grudnia 2010 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z powyższym postanowieniem, zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, którego wartość nominalna została zwiększona, zgodnie z uchwałą numer 6 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 grudnia 2010 roku, o kwotę 5.000.000 zł i wynosi obecnie 24.950.000 zł.

Optimus S.A.
 

jn


Notowania OPTIMUS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes