Jesteś w: Strona główna » Giełda

Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW

13.12.2018 08:36  Giełda
Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o emisji akcji i wejściu na GPW Akcjonariusze Elektrimu zdecydują 7 stycznia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

Porządek obrad planowanego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zakłada m.in. 

"5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Zygmunt Solorz, za pośrednictwem spółki zależnej Bithell Holdings Limited jest pośrednio większościowym akcjonariuszem Elektrimu. Bithell posiada 65 691 802 akcje spółki reprezentujące 78,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Elektrim to spółka holdingowa, która koncentruje działalność na branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz na rynku nieruchomości zarówno w kraju jak i za granicą.

ISBnews

Notowania Elektrim
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda