Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - L

12.02.2008 11:58  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Zleasing - umowa nienazwana (nie uregulowana przepisami kodeksu cywilnego), jej treść kształtuje praktyka gospodarcza; przez zawarcie umowy leasingu jedna ze stron (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oddać drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do używania, zaś leasingobiorca zobowiązuje się płacić jej z tego tytułu umówiony czynsz.

LIFO - (Last In First Out) metoda księgowania zapasów "ostatnie weszło-pierwsze wyszło”.

lista obligacji do dostawy – lista serii obligacji skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, o oprocentowaniu stałym, wartości emisji nie mniejszej niż 5 mld zł i terminie wykupu nie krótszym niż 2 lata i 9 miesięcy i nie dłuższym niż 5 lat i 6 miesięcy, licząc od dnia wykonania kontraktu, spełniających kryteria obligacji do dostawy, które mogą być przedmiotem dostawy dla danej serii kontraktu terminowego. Lista jest określana przez KDPW w porozumieniu z Giełdą oraz ich emitentem. Lista obligacji jest publikowana przez KDPW.

lokaty z funduszem - gwarantują stałą i określoną już w momencie przystąpienia do inwestycji stopę zwrotu, która może zostać powiększona, jeśli inwestycje w fundusz okażą się trafione. Niewielka część środków pracuje bowiem w funduszach inwestycyjnych (mogą to być różne fundusze – np. akcji polskich, azjatyckich, surowcowe etc.) i może przynosić dodatkowy dochód. Jeśli dochodu nie udaje się wypracować, uczestnicy otrzymują tylko gwarantowany zysk. Czasem gwarancja ogranicza się wyłącznie do ochrony kapitału (zysk 0 proc.), zwykle jednak jest to jednak zysk, choć niższy niż na porównywalnej w danym okresie lokacie bankowej.


Powrót do spisu alfabetycznego

   

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda