Jesteś w: Strona główna » Giełda

Słownik Giełdowy - N

12.02.2008 12:02  Giełda


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - ZNewConnect – rynek akcji oparty na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rynek ruszył 30 sierpnia 2007 r. jako rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. To również nowa propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

niedźwiedź – symbol giełdowej bessy.

non-UCITS - instytucje wspólnego inwestowania nie podlegające dyrektywie UCITS (np. fundusze hedgingowe).

NPM - (Net Profit Margin) stopa zysku netto; iloraz zysku netto i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe).

NPV - (Net Present Value) wartość bieżąca netto.

NWC - (Net Working Capital) kapitał obrotowy netto lub kapitał pracujący; różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.


Powrót do spisu alfabetycznego

  

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda