GPPI SPÓŁKA AKCYJNA   0,00   0.00 %

Nazwa skrócona: GPPI

GPW

Ticker: GPP

Opis spółki

  
GPPI SPÓŁKA AKCYJNA dostarcza kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty od dłużników we własnym imieniu i na własny koszt na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej.

Dochodzenie zapłaty prowadzone jest przez spółki Pactor Sp. z o.o. oraz Potempa – Inkasso Sp. z o.o., które specjalizują się w windykacji należności od ponad 10 lat i są jednocześnie akcjonariuszami Spółki.

Pactor Sp. z o.o. w większym stopniu specjalizuje się w windykacji wierzytelności konsumenckich, natomiast Potempa – Inkasso Sp. z o.o. wierzytelności korporacyjnych.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 18 stycznia 2008 roku.


  
podstrony