Kurs bieżący 0,00
RSS

GPPI

GPPI SPÓŁKA AKCYJNA [GPP] Kod ISIN: PLGPPIK00011
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia

Opis spółki

  
GPPI SPÓŁKA AKCYJNA dostarcza kompleksowych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Model biznesowy działania Spółki zakłada nabywanie trudnych do odzyskania wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych od pierwotnych wierzycieli, a następnie dochodzenie ich zapłaty od dłużników we własnym imieniu i na własny koszt na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucji komorniczej.

Dochodzenie zapłaty prowadzone jest przez spółki Pactor Sp. z o.o. oraz Potempa – Inkasso Sp. z o.o., które specjalizują się w windykacji należności od ponad 10 lat i są jednocześnie akcjonariuszami Spółki.

Pactor Sp. z o.o. w większym stopniu specjalizuje się w windykacji wierzytelności konsumenckich, natomiast Potempa – Inkasso Sp. z o.o. wierzytelności korporacyjnych.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 18 stycznia 2008 roku.


  
podstrony