GREEN TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA   0,00   0.00 %

Nazwa skrócona: GREENTECH

GPW

Ticker: GRT

Opis spółki

  
Green Technology S.A. koncentruje się na działaniach, które mają na celu: rozwój biznesu w obszarach zielonej energii i jej oszczędzania, budowę grupy holdingowej umacnianie pozycji spółki na rynku poprzez analizę strategiczną oraz akwizycję nowych projektów z dziedziny energii odnawialnych, oszczędzania i redukcji zużycia energii, realizację planów strategicznych wynikających z zarządzanych projektów, osiągnięcie założonych na dany rok wyników finansowych, pozyskiwanie finansowania oraz dystrybucję środków na zarządzane projekty.

6 lipca 2010 Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. pod nazwą Infinity S.A.


31 stycznia 2011 na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (NWZA) Spółki, akcjonariusze podjęli decyzję o przyjęciu nowej strategii , która zakłada działanie w sektorze Eco-energy, a także realizację projektów związanych z oszczędzaniem energii. Spółka zmieniła nazwę na Green Technology S.A. oraz rozpoczęła działalność jako centrum zarządzania dla grupy spółek.

24 lutego 2011 Green Technology S.A. stała się właścicielem spółki Electric Cars PL Sp. z o.o.

29 marca 2011 Green Technology S.A. przystąpiła do spółki Green Point Sp. z o.o.
podstrony