MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA   0,00   0.00 %

Nazwa skrócona: MERCOR

GPW

Ticker: MCR

Opis spółki

  
Podstawowym przedmiotem działalności Mercor SA jest produkcja i dostawa kompleksowych biernych systemów ochrony przeciwpożarowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z dobrze rozwiniętą siecią sprzedaży w krajach tego regionu. Grupa Mercor jest liderem na rynku polskim, czeskim i słowackim w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i systemów oddymiania.

Grupa Mercor oferuje następujące produkty:
• oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, bramy, ścianki profilowe) oraz drzwi bez odporności ogniowej wyłącznie na zamówienie klienta,
• systemy oddymiania, odprowadzania ciepła i doświetleń dachowych,
• systemy wentylacji pożarowej,
• zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.


Spółka zadebiutowała na giełdzie 19 lipca 2007 roku.

 
podstrony