P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA   0,00   0.00 %

Nazwa skrócona: PANOVA

GPW

Ticker: NVA

Opis spółki

   ostatnia aktualizacja: 2007-08-27

Historia P.A. NOVA sięga roku 1987, kiedy założona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budoprojekt. W roku 1990 Budoprojekt przy udziale kapitału amerykańskiego i niemieckiego powołał do życia spółkę P.A. NOVA Sp. z o.o., w której objął większość udziałów. W latach dziewięćdziesiątych kapitał zagraniczny został w całości odkupiony przez pozostałych udziałowców P.A. NOVA Sp. z o.o.

Dynamiczny rozwój spółki rozpoczął się w roku 1994, kiedy to P.A. NOVA została głównym partnerem i wykonawcą stacji paliw dla koncernu DEA. Współpraca z DEA trwała do roku 2001, tj. do momentu wycofania się koncernu z rynku polskiego. W okresie 7 lat współpracy PA NOVA wykonała pod klucz ponad 40 stacji paliw. Nabyte doświadczenie zostało wykorzystane przez P.A. NOVA przy realizacji stacji paliw dla innych koncernów paliwowych takich jak: Statoil, Shell i Lotos.

Kolejny etap dynamicznego rozwoju firmy wiąże się z rokiem 2002 i rozpoczęciem współpracy z sieciami handlowymi i kompleksowym wykonawstwem obiektów handlowych. Współpraca z sieciami handlowymi obejmuje zarówno formę deweloperską (polegającą na pozyskiwaniu nieruchomości gruntowych, przygotowaniu inwestycji pod względem formalno-prawnym, realizacji obiektu budowlanego i odsprzedaży zabudowanej nieruchomości), jak i typowe wykonawstwo budowlane. W latach 2002 - 2012 P.A. NOVA wykonała ponad 50 obiektów handlowych dla odbiorców zewnętrznych. Obecnie głównymi odbiorcami realizowanych inwestycji są następujące sieci handlowe: Tesco, Kaufland i Netto.

Nowy rozdział w działalności firmy rozpoczął się w 2007 roku wraz z wejściem spółki na giełdę. W roku 2006 Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Głównym celem przekształcenia było pozyskanie dodatkowych kapitałów na dalszy rozwój spółki w drodze emisji akcji. Rejestracja przekształconej spółki akcyjnej nastąpiła 25 stycznia 2007 r. Debiut giełdowy nastąpił w dniu 20 lipca 2007 r. Ponadto w 2010 roku nastąpiła emisja kolejnych 2.000.000 akcji w drodze subskrypcji prywatnej.

Pozyskanie środków finansowych z emisji akcji pozwoliło m.in. na rozpoczęcie realizacji obiektów handlowych na własny rachunek (galerie i parki handlowe w miejscowościach 20-100 tys. mieszkańców). W chwili obecnej Grupa Kapitałowa P.A. NOVA posiada 8 obiektów handlowych, w tym: galerię handlową Sanowa w Przemyślu, galerię handlową Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu, galerię handlową Miodowa w Kluczborku, obiekt biurowo-usługowy w Raciborzu oraz 4 parki handlowe w Andrychowie, Chorzowie, Stalowej Woli i Myszkowie.

Oprócz współpracy z dużymi sieciami międzynarodowymi P.A. NOVA realizuje również obiekty użyteczności publicznej dla instytucji państwowych oraz dla odbiorców indywidualnych. Ponadto w 2012 roku w wyniku rosnącego zainteresowania inwestorów realizacją obiektów przemysłowych P.A. NOVA S.A. nawiązała współpracę z firmą TRW Braking Systems Sp. z o.o. (budowa hali przemysłowej w Gliwicach) oraz Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. (budowa hali produkcyjno-montażowej w Rybniku) i planuje kolejne realizacje w tym segmencie budownictwa.

Obecna strategia firmy opiera się na wspólnym wykorzystaniu działów deweloperskiego, projektowego i wykonawczego przy realizacjach inwestycji budowlanych; wykorzystania doświadczeń zdobytych przy zrealizowanych obiektach oraz doświadczenie pracowników spółki - zarówno na szczeblu zarządu, jak i bezpośrednio wykonawczej kadry kierowniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że większość kadry kierowniczej spółki jest zatrudniona w firmie od połowy lat 90-tych.

Debiut na GPW27.08.2007 r.

podstrony