PGE Polska Grupa Energetyczna SA   0,00   0.00 %

Nazwa skrócona: PGE

GPW

Ticker: PGE

Opis spółki

  
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA: Emitent został zawiązany w 1990 roku, jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa działająca pod firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.

W związku z restrukturyzacją przemysłu energetycznego, zmianami w zakresie prawa polskiego i prawa europejskiego - emitent na przestrzeni lat podlegał licznym przeobrażeniom dotyczącym obszaru działalności operacyjnej oraz struktury tworzonej grupy kapitałowej.

W obecnym kształcie Grupa PGE powstała w roku 2007 w efekcie realizacji rządowej strategii dla sektora elektroenergetycznego. W dniu 25.10.2007r. została zarejestrowana zmiana firmy emitenta z „Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA” na „PGE Polska Grupa Energetyczna SA”.

W chwili obecnej Grupa PGE liczy 81 spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych.
Grupa PGE jest największym holdingiem energetycznym w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wielkości produkcji energii.

Debiut na GPW: 6 listopada 2009 r.
podstrony