Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji (ESPI)

06.06.2017 23:44

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2017

Data sporządzenia: 2017-06-06
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Spełnienie warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Macrologic S.A. osiągnięcie progu 75% ogólnej liczby akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W związku z wezwaniem z dnia 11 kwietnia 2017 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji ( Akcje ) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie ( Wezwanie ), ogłoszonym przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Asseco BS ), Zarząd Asseco BS niniejszym informuje, iż zapisami objętych zostało dotychczas co najmniej 1 416 540 Akcji, tj. co najmniej 75% ogólnej liczby Akcji, stanowiących 75% udziału w kapitale zakładowym Macrologic S.A. Oznacza to osiągnięcie minimalnego progu liczby Akcji, po osiągnięciu którego Asseco BS zgodnie ze zobowiązaniem opisanym w Wezwaniu zobowiązuje się nabyć te Akcje.

Ostatnim dniem przyjmowania zapisów jest 6 czerwca 2017 r.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-06Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2017-06-06Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony