Zobacz wszytkie

: Wykup obligacji (EBI)

13.03.2017 23:28
Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) informuje, że w dniu 13 marca 2017 r. Spółka dokonała wykupu obligacji na okaziciela serii AD12. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.
podstrony