Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A. (ESPI)

14.06.2017 20:31

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2017

Data sporządzenia: 2017-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Podsumowanie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Macrologic S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej Asseco BS ), spółki będącej wzywającym oraz podmiotem nabywającym akcje ( Akcje ) spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie ( Macrologic ) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ( Wezwanie ), informuje iż w związku z rozliczeniem w dniu 14 czerwca 2017 r. transakcji zawartych w ramach ogłoszonego Wezwania złożone zostały 134 zapisy na łącznie 1 667 603 Akcje Macrologic. W wyniku Wezwania Asseco BS nabyła 1 667 603 Akcje.W związku z powyższym, po rozliczeniu Wezwania Asseco BS posiada 1 667 603 akcje Macrologic, stanowiące ok. 88,29% udziału w kapitale zakładowym Macrologic i uprawniające do wykonywania 1 667 603 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, tj. ok. 88,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.Ponadto Macrologic posiada 159 436 akcji Macrologic (akcje własne), co stanowi ok. 8,44% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 159 436 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 8,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.Asseco BS wraz podmiotem zależnym tj. Macrologic posiadają łącznie 1 827 039 akcji Macrologic, co stanowi ok. 96,73% akcji w kapitale zakładowym Macrologic uprawniających do 1 827 039 głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic, co stanowi ok. 96,73% głosów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Macrologic.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-14Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2017-06-14Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony