Zobacz wszytkie

MACROLOGIC: Transakcje osoby blisko związanej (ESPI)

18.06.2017 15:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2017

Data sporządzenia: 2017-06-18
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Transakcje osoby blisko związanej
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Emitent powziął następującą informację o zbyciu akcji emitenta przez osobę blisko związaną:1. Dane osoby zobowiązanej

a) Nazwisko: Stanisław Napiórkowski

2. Powód powiadomienia

a) Osoba powiązana: syn członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Napiórkowskiego

b) Pierwotne powiadomienie

3. Dane emitenta

a) Nazwa: Macrologic SA

b) LEI 259400E5YPLSW6BLEK30

4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji

a) Opis instrumentu akcje zwykłe na okaziciela

PLMCSFT00018

b) Rodzaj transakcji sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie Asseco Business Solutions na zakup 100% akcji Macrologic S.A. z dnia 11

c) Cena i wolumen 59 zł, 10000 sztuk (słownie: dziesięć tysięcy sztuk)

d) Informacje zbiorcze RAZEM: 10000 akcji w cenie 59 zł/szt;

stan po dokonaniu transakcji: 0 szt. co stanowi 0,00% kapitału.

e) Data transakcji 17.06.2017

f) Miejsce transakcji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Tryb Pozasesyjny/sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie Asseco Business Solutions

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MACROLOGIC SA
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGICInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kłopotowskiego22
(ulica)(numer)
222566222.
(telefon)(fax)
office@macrologic.plwww.macrologic.pl
(e-mail)(www)
5220002825012205939
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-18Janusz KurowskiDyrektor do spraw Prawno-KorporacyjnychJanusz Kurowski
podstrony