Zobacz wszytkie

MFO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku (ESPI)

19.06.2017 14:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2017

Data sporządzenia: 2017-06-19
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki MFO S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku, byli:Tomasz Mirski któremu przysługiwało 2.625.000 głosów z 2.100.000 posiadanych akcji, co stanowiło 45,47% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 36,84% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Marek Mirski któremu przysługiwało 2.500.000 głosów z 2.000.000 posiadanych akcji, co stanowiło 43,31% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 35,09% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY - któremu przysługiwało 329.080 głosów z 329.080 posiadanych akcji, co stanowiło 5,70% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,62 % głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2017-06-19Renata ZdzieszyńskaProkurent
podstrony