Zobacz wszytkie

PLAYWAY S.A.: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Ultimate Games S.A. (ESPI)

19.06.2017 23:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr41/2017

Data sporządzenia: 2017-06-19
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Ultimate Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w wykonaniu postanowień porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (następcy prawnego Ultimate Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ultimate Games ) (o którego to podpisaniu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 30/2017 z dnia 31 maja br.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ultimate Games w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Ultimate Games z kwoty 400.000 zł do kwoty 500.000 zł poprzez emisję 1 000 000 sztuk nowych akcji po cenie 1 zł za akcję. Emisja o której mowa powyżej nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej opisanej w art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Ultimate Games i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Pozyskane w ten sposób środki i nowi akcjonariusze przyczynią się do rozwoju Ultimate Games polegającym na wyprodukowaniu i wydaniu w 2018 roku 2 nowych produkcji (gier) o tematyce związanej z myślistwem (łowiectwem) - wersja na PC.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLAYWAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-828Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska69
(ulica)(numer)
+48 535535311+48 22 713 80 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213609756142985260
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-19Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu
podstrony