Zobacz wszytkie

SFD SA: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku (EBI)

18.05.2017 22:57
Zarząd spółki SFD S.A. ("Spółka, Emitent"), przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku opublikowanego w komunikacie EBI nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku. Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem omyłkowych prezentacji w kosztach rodzajowych, co miało wpływ na poziom wyniku finansowego netto za I kwartał 2017 roku.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
podstrony