Zobacz wszytkie

TAX-NET S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (ESPI)

27.06.2017 14:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2017
Data sporządzenia:2017-06-27
Skrócona nazwa emitenta
TAX-NET S.A.
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd TAX-NET S.A. (Emitent) informuje o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta nowego członka pana Mariana Głośnego. Pan Marian Głośny jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach, na wydziale organizacji i zarządzania przemysłu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Pan Marian Głośny prowadzi własną działalność gospodarczą od roku 2002. Nowy członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki GIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od marca do listopada 2011 roku Marian Głośny sprawował funkcję w organie nadzorczym w spółce TAX-NET S.A.

Pan Marian Głośny w ciągu ostatnich trzech lat nie pełnił żadnych funkcji w organach spółek kapitałowych, a w okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której pełnił funkcje członka organu zarządzającego, a także nie otrzymał sądowego zakazu sprawowania funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Marian Głośny nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie został skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-27Paweł GlośnyPrezes Zarządu
2017-06-27Agnieszka KocanWiceprezes Zarządu
podstrony