Zobacz wszytkie

PUŁAWY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniach 14 i 30 czerwca 2017 (ESPI)

04.07.2017 12:08

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2017

Data sporządzenia: 2017-07-04
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniach 14 i 30 czerwca 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "ZWZ"), zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 roku, a kontynuującym po przerwie obrady w dniach 14 i 30 czerwca 2017 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów:Grupa Azoty S.A.- liczba akcji na ZWZ - 18.345.735

- liczba głosów na ZWZ - 18.345.735

- procentowy udział głosów w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ - 99,97%

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 95,98%Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.).


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
+48 81 565 2833+48 81 565 2856
(telefon)(fax)
kontaktpulawy@grupaazoty.comwww.pulawy.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-04Jacek JaniszekPrezes Zarządu
2017-07-04Krzysztof HomendaWiceprezes Zarządu
podstrony