Zobacz wszytkie

Centurion Finance SA: Powołanie Prezesa Zarządu (EBI)

19.06.2017 23:11
Zarząd Centurion Finance S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie Pan Łukasz Ochman został wybrany na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

W załączeniu życiorys zawodowy i informacje wymagane przez regulamin NewConnect.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

podstrony