Zobacz wszytkie

Navimor-Invest SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 19 czerwca 2017r. (EBI)

19.06.2017 23:36
Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku.

Treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .

podstrony