Zobacz wszytkie

APATOR: Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. (ESPI)

04.07.2017 15:07

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2017

Data sporządzenia: 2017-07-04
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 04.07.2017 roku powziął informację o wyborze oferty spółki zależnej Apator Metrix S.A. jako najkorzystniejszej w 6 zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.Wartość oferty wynosi 17,7 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 24,8 mln zł.Uczestnicy postępowania przetargowego mają prawo do złożenia odwołania od wyników tego przetargu. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska4A lok C4
(ulica)(numer)
56 619127156 6191274
(telefon)(fax)
apator@apator.com.plapator.com.pl
(e-mail)(www)
8790166896870037630
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-04Andrzej SzostakPrezes Zarządu
podstrony