Zobacz wszytkie

Vedia SA: Rezygnacja Zarządu i Rady Nadzorczej Vedia SA. (EBI)

16.07.2017 22:27
Postawa prawna: Inne uregulowania.Zarząd (Emitent, Spółka) Vedia SA informuje, że do Spółki wpłynęły dziś, tj. 16.07.2017 r., rezygnacje z pełnionych funkcji Zarządu Emitenta: Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, jak również Członków Rady Nadzorczej, panów: Tomasza Nowaka, Piotra Nechrebeckiego-Falkiewicza, Witolda Zbicińskiego oraz Jarosława Świderskiego.Rezygnacje wchodzą w życie i stają się skuteczne 16.07.2017 r. - z chwilą publikacji niniejszego Raportu Bieżącego.Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"podstrony