Zobacz wszytkie

Kofama Koźle SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (EBI)

17.07.2017 23:30
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KOFAMA KOŹLE SA (Emitent) informuje, iż do siedziby Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Pawła Śmietańskiego o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej z dniem 11.07.2017r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
podstrony