Zobacz wszytkie

RESBUD S.A.: Korekta podstawy prawnej publikacji raportu. (ESPI)

15.07.2017 22:33

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2016
Data sporządzenia:2017-07-15
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD S.A.
Temat
Korekta podstawy prawnej publikacji raportu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki przywołanej podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 15.09.2016r. Emitent omyłkowo przywołał art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne, zaś prawidłową podstawą prawną publikacji niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostała treść raportu przytoczona poniżej nie ulega zmianie.

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.09.2016r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjęta została Uchwała nr 614/2016. W przedmiocie przyjęcia do depozytu 3.958.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 3.958.000 (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz oznaczyć je kodem PLRESBD00024, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja powyżej wskazanych praw akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
PlikOpis
25245320_0614-2016.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Padlewskiego18C
(ulica)(numer)
0-17 86224480-17 8623 995
(telefon)(fax)
resbud@resbud.plwww.resbud.pl
(e-mail)(www)
813-02-67-303690294174
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-15Anna KajkowskaPrezes Zarządu
podstrony