Zobacz wszytkie

MOTORICUS S.A.: Podpisanie aneksów do umów (ESPI)

17.07.2017 22:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2017

Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
MOTORICUS S.A.
Temat
Podpisanie aneksów do umów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz raport ESPI nr 12/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 2 do umowy o Multilinie nr K00367/16 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 kwietnia 2016 roku z Bank Zachodni WBK S.A. Aneks nr 2 stanowi, iż spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustaliła kwotę limit do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) kredytu w rachunku bieżącym do dnia 31 października 2017 roku.

Zabezpieczeniem Umowy w postaci są:

- poręczenia Spółek grupy kapitałowej, tj. Motoricus S.A. MotoricusCom sp.z o.o. oraz Motoricus Service sp. z o.o.,

- gwarancję De minimis" do wartości 3,0 mln złotych oraz

- hipotekę na nieruchomości Spółki Radial s.j.Ponadto w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 1 do umowy o limit na gwarancje nr K01056/16 z dnia 10 listopada 2016 r., w którym spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Zachodni WBK S.A. postanowiły rozwiązać umowę. Jednocześnie Strony oświadczyły, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami mającymi związek z rozwiązaną Umową. W związku z rozwiązaniem umowy Bank wyraził zgodę na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w jej wykonaniu.Motoricus Spółka Akcyjna przekazuje niniejsze informacje, gdyż realizacja przedmiotowej umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIEMOTORICUS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MOTORICUS S.A.

Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)03-994

Warszawa(kod pocztowy)

(miejscowość)Wał Miedzeszyński

438(ulica)

(numer)22 514 02 80

22 77 666 77(telefon)(fax)ir@oponix.pl

www.oponix.pl(e-mail)(www)9522057653

141582671(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2017-07-17ROBERT PUCHAŁACZŁONEK ZARZĄDUROBERT PUCHAŁA

podstrony