Zobacz wszytkie

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (ESPI)

17.07.2017 23:16

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2017

Data sporządzenia: 2017-07-17
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA o następującej treści:Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w związku z transakcjami zbycia akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. ( Spółka") z siedzibą w Otmuchowie, zawartymi w dniu 5 lipca 2017 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ( Aviva OFE") zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

Przed dokonaniem rozliczenia transakcji Fundusz na dzień 5 lipca 2017 roku Aviva OFE posiadał 861.556 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,76% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 861.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,76% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu ww. transakcji i sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki, na dzień 6 lipca 2017 roku Aviva OFE nie posiadał już żadnych akcji Spółki, które uprawniałyby Aviva OFE do głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZPC OTMUCHÓW S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
48-385Otmuchów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nyska21
(ulica)(numer)
(77)401 72 00(77) 431 50 85
(telefon)(fax)
gpw@zpcotmuchow.com.plwww.grupaotmuchow.pl
(e-mail)(www)
7530012546531258977
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-17PRZEMYSŁAW DANOWSKIPrezes ZarząduPrzemysław Danowski
2017-07-17BOGUSŁAW SZLADEWSKIWiceprezes ZarząduBogusław Szladewski
podstrony