Zobacz wszytkie

Novina SA: Korekta raportu EBI 17/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A, które odbyło się w dniu 3 sierpn (EBI)

04.08.2017 12:28
Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w raporcie bieżącym EBI 17/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku omyłkowo nie został opublikowany załącznik, tj. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Novina S.A, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2017 rokuW związku z powyższym, Spółka poniżej przekazuje pełne brzmienie raportu wraz z załącznikiem:Zarząd Spółki Novina S.A. ( Spółka , Emitent ) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2017 r., w obecności notariusza Mariusza Soczyńskiego - prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie Emitenta odstąpiło od podjęcia uchwały oznaczonej w punkcie 7 porządku obrad, nie podjęło uchwały oznaczonej w punkcie 18 porządku obrad oraz że zostały zgłoszone sprzeciwy do następujących uchwał:

1) Uchwała nr 16 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

2) Uchwała nr 20 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 7a), 8) oraz pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

podstrony