Zobacz wszytkie

Infosystems SA: Raport kwartalny INFOSYSTEMS S.A. za II kwartał 2017 rok (EBI)

14.08.2017 21:32
Zarząd INFOSYSTEMS S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 roku, tj. IV kwartał okresu obrotowego Spółki.Podstawa prawna:

Par. 5 pkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony