Zobacz wszytkie

Verte SA: Termin publikacji raportu jednostkowego za II kwartał 2017 r. (EBI)

07.09.2017 22:39
Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2017 z dn. 31 stycznia 2017 r. niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu jednostkowego za II kwartał 2017 r.Termin publikacji raportu jednostkowego za II kwartał 2017 r. (podany do informacji publicznej raportem bieżącym nr 1/2017 z dn. 31 stycznia 2017 roku), wyznaczony był na dzień 10 sierpnia 2017 roku.Nowy termin publikacji raportu jednostkowego za II kwartał 2017 r. został ustalony na dzień 9 września 2017 r.Podstawa prawna:§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
podstrony