Zobacz wszytkie

Danks Europejskie Centrum Dora: Informacja o wniesionym powództwie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku. (EBI)

07.09.2017 23:41
Zarząd Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka lub Emitent ) wskazuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 września 2017 roku powziął informację, że akcjonariusz Emitenta - Pan Jacek Koźlecki - wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o uchylenie Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

podstrony