Zobacz wszytkie

TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu (ESPI)

09.08.2017 13:54

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCYKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2017

Data sporządzenia:Skrócona nazwa emitentaTALEX

Temat

Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotuPodstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,18 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z września 2016 roku, o wartości netto 115 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
biuro@talex.plwww.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-09

Bartłomiej Nowak

Dyrektor Biura Zarządu
podstrony