Zobacz wszytkie

MFO S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii D (ESPI)

12.08.2017 11:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2017

Data sporządzenia: 2017-08-12
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd MFO S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że na podstawie Uchwały Nr 943/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 17 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 507.490 (pięćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2017 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem PLMFO0000047 .

2) notować prawa do akcji spółki MFO S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą MFO-PDA i oznaczeniem MFOA .


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-12Jakub CzerwinskiCzłonek Zarządu
2017-08-12Renata ZdzieszyńskaProkurent
podstrony