Zobacz wszytkie

Concept Liberty Group SA: Raport za III kwartał 2017 roku. (EBI)

13.11.2017 22:43
Zarząd spółki Concept Liberty Group S.A. ( "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku.Podstawa Prawna:§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony