Zobacz wszytkie

ABS Investment SA: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku (EBI)

13.11.2017 23:18
Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony