Zobacz wszytkie

: Raport okresowy za III kwartał 2017 roku. (EBI)

14.11.2017 23:47
Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect .
podstrony