Zobacz wszytkie

QubicGames SA: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (EBI)

17.12.2017 20:01
Zarząd QubicGames S.A. ( Emitent ) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku rozwiązaniu uległa umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawarta z EBC Solicitors S.A.Przedmiotem ww. umowy było świadczenie przez EBC Solicitors S.A. na rzecz Emitenta następujących usług:

1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
podstrony