Zobacz wszytkie

: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D (EBI)

29.12.2017 13:19
Zarząd SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, że w dniu 29.12.2017 r. podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 4.000 obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Próg dojścia emisji do skutku został ustalony w ten sposób, że dla dojścia emisji do skutku wymagane jest subskrybowanie co najmniej 1.000 obligacji.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów.Informacje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO
podstrony