Zobacz wszytkie

: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku (EBI)

02.01.2018 10:19
Zarząd Spółki PL Group S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:raport roczny za 2017 r. 14 lutego 2018 roku;

raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 14 maja 2018 roku;

raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 13 sierpnia 2018 roku;

raport kwartalny za III kwartał 2018 r. 13 listopada 2018 roku.Emitent zrezygnował z przekazania raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 r. korzystając z przepisów §6 ust. 10a załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
podstrony