Zobacz wszytkie

: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 (EBI)

09.01.2018 12:52
Zarząd Statima S.A. (dalej jako: Spółka ) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018.

Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport roczny za 2017 r.: 18 maj 2018 r.

- raport półroczny za I półrocze 2018 r.: 14 września 2018 r.Podstawa prawna: §19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

podstrony