Zobacz wszytkie

Uniserv-Piecbud SA: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018r. (EBI)

30.01.2018 14:51
Zarząd spółki Uniserv - Piecbud S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka , Emitent ) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1) Raport roczny za 2017 30 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem EBI

2) Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku poprzez publikację na stronie internetowej Emitenta www.uniserv.pl w zakładce relacje inwestorskie.

3) Raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 r. 28 września 2018r. za pośrednictwem EBI

4) Raport kwartalny za III kwartały 2018 roku - 15 listopada 2018 roku poprzez publikację na stronie internetowej Emitenta www.uniserv.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"
podstrony