Zobacz wszytkie

Dom Lekarski SA: Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku (EBI)

09.02.2018 15:58
Zarząd Spółki Dom Lekarski S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
podstrony