Zobacz wszytkie

Dolnośląskie Centrum Developer: Informacja o niedojściu emisji obligacji serii C do skutku (ESPI)

07.09.2017 22:24

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2017

Data sporządzenia: 2017-09-07
Skrócona nazwa emitenta
Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A.
Temat
Informacja o niedojściu emisji obligacji serii C do skutku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej Emitent , Spółka ) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 z dnia 17 lipca 2017 r., iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii C (dalej: Obligacje ). Subskrypcja Obligacji została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie emisji Obligacji Spółki i ustalenia ich szczegółowych Warunków Emisji, w drodze oferty prywatnej.Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem wymaganego progu emisji Obligacji określonym w szczegółowych w warunkach emisji Obligacji serii C. Kwoty wpłacone tytułem zapisu na nabycie obligacji serii C zostaną w dniu dzisiejszym zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu przyjęcia propozycji nabycia Obligacji serii C.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

Dolnośląskie Centrum Developerskie SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50 - 541Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Armii Krajowej8B lok. 5
(ulica)(numer)
+48 71 79 11 555+48 71 79 11 556
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-35-07-866141637930
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-07Wojciech MiszczakPrezes ZarząduWojciech Miszczak
podstrony