Zobacz wszytkie

DANKS S.A.: Negatywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek (ESPI)

07.09.2017 23:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr29/2017

Data sporządzenia: 2017-09-07
Skrócona nazwa emitenta
DANKS S.A.
Temat
Negatywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent , Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP ) informację, że złożony do PARP w dniu 26 kwietnia 2017 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek (tytuł projektu: Wdrożenie zautomatyzowanej usługi prowadzenia księgowości opartej o mechanizm inteligentnego rozpoznawania dokumentów i danych ) po dokonaniu oceny merytorycznej, nie został wybrany do dofinansowania.

Jednocześnie Emitent informuje, iż przeanalizuje i rozpatrzy możliwość skorzystania z przysługującego mu prawa do złożenia stosownego środka odwoławczego w postaci protestu od powyższej decyzji.

O dalszych kluczowych etapach w sprawie w/w projektu, Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-07Krzysztof TruchelPrezes Zarządu
2017-09-07Agnieszka TruchelOperator Systemu ESPI
podstrony