Zobacz wszytkie

HFT Group SA: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (EBI)

23.02.2018 22:23
Zarząd HFT Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , "Spółka") informuje, iż w dniu 23.02.2018 roku zgodnie z obowiązkiem nałożonym uchwałą Zarządu Giełdy nr 111/2018 z dnia 13 lutego 2018, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 zawarł umowę z autoryzowanym doradcą, Spółką Best Capital S.A., w celu sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Emitenta

Emitent jednocześnie informuje, że powyższy raport zostanie opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu go od Autoryzowanego Doradcy.Podstawa prawna: § 4 ust.5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

podstrony