Zobacz wszytkie

: Nabycie celem umorzenia obligacji serii E (EBI)

08.03.2018 13:27
Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (Emitent) informuje o nabyciu w dniu 8 marca 2018 r. celem umorzenia 300 (słownie: trzystu) sztuk obligacji serii E Emitenta.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

§ 5 ust. 1 pkt 1)Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

podstrony