Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Zobacz wszytkie

: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego (EBI)

19.03.2018 17:34
Zarząd Banku Pocztowego S.A. ( Bank ) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r.Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r. zostaną opublikowane w dniu 28 marca 2018 r. (środa), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z 15 stycznia 2018 r. w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek).Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

podstrony